Opslaan gegevens
Bij een bezoek aan onze internetsite bewaren wij:

Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren en het aantal bezoeken op de website te kunnen vaststellen. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Cookies
Op deze website gebruiken we (mogelijk) cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

SSL
Wij maken gebruik van een SSL certificaat om de gegevens die u via onze website verstuurt te beveiligen. U kunt de juiste werking herkennen aan het groene slotje in de browser URL balk.