Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Frisus niet instaan voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de gegevens. Frisius aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Copyright
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Frisius is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel daarvan te kopiëren. Ook is het niet toegestaan om deze website te framen in een andere website.

Realisatie
Deze internetsite is in opdracht van en in overleg met GeoIdee grafisch ontworpen en technisch gerealiseerd door LauwersDesign.